بازوی پژوهشی مجلس با بررسی طرح “ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها» پیش‌شرط “توقف شهرفروشی» را اعلام کرد. محتوای طرح نمایندگان، ۷ دگرگونی مثبت همچون “تغییر افزایشی نرخ سه عوارض شهری و تعریف دو عوارض جدید» را برای مالیه شهرداری‌ها تدارک دیده است. مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد تحقق کامل اهداف طرح، نیازمند “کاهش دوره‌ای سهم عوارض ساخت‌وساز و همزمان افزایش سهم ناچیز عوارض نوسازی تا ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌ها به‌عنوان الگوی جهانی شارژ شهری» است.

» ادامه مطلب