وزیر پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی گفت: مراکز استان‌ها برای بهبود شبکه حمل‌و‌نقل و همچنین کاهش بار ترافیکی داخل شهر هیچ چاره‌ای جز تمرکز بر حمل‌و‌نقل ریلی ندارند و این مساله نیازمند انجام یک کار بزرگ است.

» ادامه مطلب