دنیای اقتصاد: نسخه نفوذ به بافت فرسوده، در قالب “پلان سوم» رونق مسکن، به دولت ارائه می‌شود. سازمان نوسازی شهر تهران – متولی اصلی بافت فرسوده پایتخت- یک طرح برای “رونق از معبر مناطق پوسیده» تهیه کرده که می‌تواند به اختلاف‌نظر اساسی در دولت نسبت به چگونگی اقدام در بافت فرسوده پایان دهد. طرح، با اشاره به وجود ۲۵۰۰ آپارتمان نوساز آماده فروش در بافت فرسوده تهران، ۵ اقدام محرک تقاضای مصرفی پیشنهاد کرده که مهم‌ترین آن، کاهش قسط ماهانه وام “یکم» به ۶۰۰ هزار تومان است. رونق نوسازی نیز با ۴ سیاست، تداوم می‌یابد.

» ادامه مطلب