دنیای اقتصاد: رئیس مرکز آمار ایران از پیگیری این مرکز برای ایجاد تحول در نظام آمارگیری کشور (سرشماری و نفوس و مسکن)خبر داد. امید‌علی پارسا، با اعلام انجام برنامه‌ریزی‌های موردنیاز برای استقرار نسل نوین سرشماری در کشور در عین حال تاکید کردکه با ورود نسل نوین سرشماری، نظام سنتی آمارگیری در کشور متحول خواهد شد. وی روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرد:قرار است طی ۴ ماه آینده نظام آمارگیری کشور از روش “خوداظهاری محور» به نظام “ثبتی مبنا» تغییر کند که با این تغییر روش که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان مدرن‌ترین شیوه » ادامه مطلب