دنیای اقتصاد: نتایج بررسی کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان محلی از صورت وضعیت هزینه‌کرد یک سال اخیر مدیریت شهری در پروژه‌های عمرانی و نگهداشت پایتخت نشان می‌دهد: حل معادله بحران مالی مدیریت شهری در تکمیل تعهدات خود برای پروژه‌های معلق و نیمه‌تمام شهری و پرداخت بخشی از بدهی شهرداری به بانک‌ها و پیمانکاران از یک مسیر جایگزین مشروط به توانایی رایزنی تیم آینده مدیریت شهری امکان‌پذیر خواهد شد.

» ادامه مطلب