حبیب‌الله طاهرخانی- پژوهشگر و مدیرکل سابق برنامه وبودجه شهرداری تهران

بعد از طرح موضوع لایحه مدیریت شهری منبعث از تالیفی که در مرکز مطالعات شهر تهران در زمینه شهر تهران تهیه شده بود، تصور این بود که با توجه به اشکالات متعدد حاکم برآن وشرایط خاص حاکم بر اداره شهرها این لایحه با اصلاحات اساسی تقدیم مجلس شورای‌اسلامی خواهد شد اما مطرح شدن یکباره لایحه مدیریت شهرتحت عنوان طرح بدون هیچ‌گونه تغییری با امضای بیش از ۵٣نفر از نمایندگان مجلس ضرورت نقد و بررسی آن را جهت بهره‌مندی قانونگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر و متخصصان مضاعف کرده است. » ادامه مطلب