سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری چندمنظوره (مال‌ها)، با درس عبرت از رویه غلط ۴ سال اخیر در این بازار، می‌توانند ضمن سرمایه‌گذاری جدید و البته مشروط در همین بازار به ظاهر سرریز از مال، بازدهی سرمایه خود را تضمین کنند. مناطقی از شهر تهران، به دلیل کپی‌برداری مال‌سازها از نقشه سرمایه‌گذاری یکدیگر، در حال حاضر از این مجتمع‌ها اشباع شده است و کشش سرمایه‌گذاری مجدد به دلیل خالی بودن واحدهای تجاری نوساز و نبود تقاضا برای پیش‌خرید واحدهای در حال ساخت، وجود ندارد. اما مناطقی نیز در همین شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ وجود دارد که به شدت نیازمند » ادامه مطلب