دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران بخش مسکن، نقشه راه “خروج کامل» بازار ملک از رکود را تشریح کرد. متولی بخش مسکن با تاکید بر دو واقعیت موجود در بازار شامل “افت چشمگیر نرخ رشد سالانه جمعیت» و همچنین “بازتاب منفی سیاست عرضه انبوه بدون توجه به جنس تقاضای مصرفی طی یک دهه گذشته» اعلام کرد:‌ هم‌اکنون در یک سمت بازار مسکن، حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی ناکارآمد به شکل خانه‌های خالی و خانه‌های دوم، انباشته شده و در سمت دیگر، ۲۰ میلیون نفر “بدمسکن» به‌عنوان تقاضای واقعی وجود دارد که هیچ ارتباطی بین این نوع عرضه » ادامه مطلب