دنیای اقتصاد: پروژه‌ “میلاد ۲» که برنامه ساخت آن در مدیریت شهری نهایی شده قرار است در قالب سه نوع بنای ساختمانی شامل مرکز خرید، یک مرکز تجارت جهانی و یک هتل در مجاورت برج میلاد احداث شود. جزئیات این نقشه نشان می‌دهد ارزش این پروژه براساس قیمت‌گذاری و توافقات اولیه که در سال ۹۰ بین مدیریت شهری و یک شرکت سازنده انجام شده در حدود ۹۵۰ میلیارد تومان است. در این قرارداد کمتر از نیمی از هزینه‌های پروژه بر عهده مدیریت شهری است و باقی هزینه‌ها از سوی شرکت سازنده قرار است تامین شود.

» ادامه مطلب