دنیای اقتصاد: نقشه نجات نسل سوم مجتمع‌‌های تجاری چندمنظوره از وضعیت “شبه‌تعطیل»، رونمایی شد. “مال‌»سازها در مناطقی از تهران که به حالت “اشباع» از مراکز تجاری “نوساز فروش نرفته» و “تازه‌ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب‌و‌کار تجاری در این مجتمع‌ها را آغاز کرده‌اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد “شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به‌عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه‌گذاران و مالکان این مجتمع‌ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می‌شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال‌های نسل سوم » ادامه مطلب