وزیر راه وشهرسازی عنوان کرد: ایجاد شبکه‌های بزرگراهی جدید درون شهری نمی‌تواند بهره‌وری مناسب بهبود حرکت در پایتخت را اثبات کند.

» ادامه مطلب