فرجام مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در حوزه نظارت بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای خاص، از “نقطه کور» در نهاد رصدکننده شهرداری‌ها حکایت دارد. نهاد مرجع در امور شهرسازی کشور، دست‌کم ۵ تصویب‌نامه درباره پرچالش‌ترین ابرپروژه‌های ساختمانی فعال در پایتخت با مضمون “توقف عملیات ساخت‌وساز تا تعیین تکلیف جایگاه حقوق شهروندی در پروژه» صادر کرده است؛ اما شواهد موجود در تهران از آستانه تکمیل این پروژه‌ها خبر می‌دهد. خلأ “ضامن» در تصمیمات عالی شهرسازی، باعث عبور شهرداران از خطوط قرمز می‌شود.

» ادامه مطلب