دنیای اقتصاد: بازار مسکن ۹۶، مشروط به “پذیرش یک واقعیت» توسط سرمایه‌گذاران ساختمانی و “عزم سازنده‌ها» برای تغییر رویه غلط ساخت‌وساز، می‌تواند از ۷ مسیر وارد فاز “رونق پایدار و غیرحبابی» شود. بررسی‌های یک اقتصاددان درباره عامل اصلی رشد منفی بخش ساختمان طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد هجوم سرمایه‌ها به بخش مسکن در فاصله نیمه دوم دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰، آن هم به شکل سفته‌بازی در قالب احداث مجتمع‌های لوکس و گران‌قیمت، اگرچه در ظاهر باعث سبقت حجم عرضه از تقاضا شد، اما در واقعیت، به‌دلیل عدم تناسب ساخت‌و‌سازها با نیاز مصرفی، “افزایش عرضه فاقد تقاضای موثر» » ادامه مطلب