استادان شهرساز با بررسی چهره جدید برخی میادین و معابر قدیمی پایتخت، اعمال تغییر در شکل شهر به نفع “سواره‌رو»ها و هدایت “عابرین پیاده» به زیرسطح را به ضرر “تعامل اجتماعی» اعلام کردند. شکل جدید میدان ولیعصر که “پلازای ولیعصر» نامگذاری شده، گذشته از واکنش شهروندان در شبکه‌های مجازی که بر “انتقاد نسبت به محو شدن نماد خاطره‌‌انگیز میدان و قابل رویت نبودن جزئیات سازه وسط میدان از تراز خیابان» تاکید دارد، انتقاد کارشناسان نسبت به “غفلت از ایجاد پیاده‌راه‌های سرزنده» را در پی داشته است.

» ادامه مطلب