یک نشانه جهانی از واکنش بازار مسکن به تحولات سیاسی ردیابی شد. اکونومیست با تحلیل اثر رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا-برگزیت- در بازار مسکن انگلیس نوشت: حجم خرید و فروش خانه در لندن تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از فرجام برگزیت به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید. انجماد برگزیتی بازار ملک در شهرهای مختلف انگلیس، به خروج فروشنده‌ها از بازار از یکسو و التهاب قیمتی از سوی دیگر برمی‌گردد. رکود تورمی مسکن انگلیس یکسری عوامل فرعی نیز دارد.

» ادامه مطلب