طرح “صیانت از باغات پایتخت» که دو سال پیش کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای‌شهر برای توقف تخریب باغات به پارلمان محلی پایتخت آورد، اما به دلیل مخالفت برخی اعضا مسکوت ماند حالا پس از گذشت دو سال و از بین رفتن تعداد زیادی از باغات در این مدت، شورای شهر چهارم اقدام به تصویب آن در روز‌های پایانی عمر این شورا کرده‌ است. به گزارش “دنیای اقتصاد» روز گذشته شورای شهر تهران طرح “صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» را مطرح و موادی از آن در حالی بررسی و تصویب شد که جدال میان اعضای » ادامه مطلب