علی اصغر بدری
مدیر موسسه مطالعات شهر و اقتصاد

برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش “ساختمان» در یک سال ۹۵، نشان می‏دهد طولانی‏ترین رکود ساختمانی، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر در این بخش به ثبت رسیده است. اما نکته مهم در این میان آن است که رکود بازار مسکن به‏عنوان یک بخش پیشران بی‏شک بر رکود اقتصاد کشور، کاهش تولید ناخالص ملی و نرخ اشتغال تاثیرگذار بوده است. مهم‌ترین عامل رکود بازار مسکن، کاهش تقاضای مسکن به دلیل پایین بودن قدرت خرید است.

» ادامه مطلب