رئیس کمیسیون نام‌گذاری شهر تهران گفت: با حضور محسن هاشمی تصویب شد که بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی تغییر نام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر با اشاره به جلسه صبح کمیسیون نام‌گذاری گفت: در این جلسه محسن هاشمی نیز حاضر بود و با تایید وی بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی تغییر نام داد و پیشنهاد شد در روز دوم شهریور همزمان با سالروز تولد مرحوم آیت‌الله هاشمی این تغییر نام رونمایی شود. به گفته شاکری، به زودی این پیشنهاد در صحن علنی به رای گذاشته خواهد » ادامه مطلب