دنیای اقتصاد: نقشه توسعه شهرهای جدید، با صدور “فرمان توقف» استفاده از “تاکتیک قدیمی» در جمعیت‌پذیری این مناطق، تغییر می‌کند. وزیر راه و شهرسازی پنج‌شنبه گذشته در جمع مدیران ارشد شهرهای جدید، ضمن اعلام “تاریخ سررسید مدل دهه ۶۰ در گسترش شهرهای جدید»، برنامه اصلاح و آماده‌سازی شهرهای جدید برای پذیرش سه گروه مخاطب خاص را ابلاغ کرد.

» ادامه مطلب