دنیای اقتصاد: صورت وضعیت “حقیقی» از ۱۰‌سال ساخت و ساز “مسکن مهر» با مداخله مستقیم و هزینه‌بر دولت در این طرح ملی، امکان محاسبه “واقعی»‌ مدت زمان باقی مانده برای تکمیل پروژه‌های ۹۹ساله را فراهم کرد.

» ادامه مطلب