اعضای شورای شهر پنجم تهران با برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه، محسن هاشمی را به عنوان رئیس پارلمان پایتخت برگزیدند. محسن هاشمی با تاکید بر پیگیری “حذف حواشی از روابط شورا-شهرداری»، محور کاری شورا در این دوره را “تعامل با شهرداری در عین نظارت بر مدیران» عنوان کرد. توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا برنامه‌های مدنظر رئیس جدید شورا برای تصویب و اجرا در پایتخت است.

» ادامه مطلب