دنیای اقتصاد: روز گذشته اخباری درباره خرید ۲۱ دستگاه خودرو صفر کیلومتر برای اعضای شورای شهر منتشر شد که سخنگوی شورای شهر تهران را ناگزیر به واکنش کرد.

» ادامه مطلب