سمانه سادات علوی
کارشناس شهری

ترافیک را می‌توان یکی از آفت‌های زندگی مدرن امروز در شهرهای بزرگ دانست. زمان‌های کلافگی صرف شده در ترافیک نه‌تنها زمان از دست رفته، بلکه برای بسیاری از ما به‌ویژه در کلان‌شهرهایی همچون تهران، زمان از دست رفته‌ همراه با ناراحتی است، چراکه خستگی، بی‌حوصلگی و بعضا پرخاشگری و عصبانیت را نیز به دنبال دارد. هر شهروندی که زمانی را در ترافیک گذرانده باشد، می‌داند که زمان و سوخت از دست رفته در ترافیک نه‌تنها آزاردهنده است بلکه می‌تواند به هزینه‌های واقعی در اقتصاد منتهی شود؛ هزینه‌هایی نظیر کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش قیمت کالاها به » ادامه مطلب