دنیای اقتصاد: نتایج سرشماری سال ۹۵، با ۸ پیام کلیدی در دو حوزه “جمعیت» و “بازار مسکن» از سالمندتر شدن جمعیت ایران – کاهش جمعیت جوان – حکایت دارد. یافته‌های سرشماری نشان می‌دهد رشد ۲۱ درصدی و ۱۲ درصدی جمعیت “میان‌سال» و “سالخورده‌» نسبت به سال ۹۰ باعث شده هم‌اکنون ۵۲ درصد کل جمعیت کشور را افراد بالای ۳۰ سال تشکیل دهند. “رشد ۵۵ درصدی تعداد خانه‌های خالی» پیام دیگر این سرشماری است که کارشناسان علت آن را در “سونامی ساخت و سازهای غیرمصرفی سال‌های ۹۰ تا ۹۲» و “رکود بعد از آن» عنوان می‌کنند.

» ادامه مطلب