ایسنا: رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با ادعای اینکه قالیباف از ظرفیت‌های شهر و شهرداری در راستای کارهای انتخاباتی‌اش استفاده می‌کند، عنوان کرد: دو هفته قبل ۵۰ نفر از یکی از استان‌های کشور به تهران آمده و در هتل هویزه مستقر شده‌اند که کارهای ستاد انتخاباتی قالیباف را انجام دهند، این در حالی است که هزینه اقامت آنها از سوی شهرداری پرداخت شده است و جالب است بدانید که ساختمان ستاد شهردار تهران در خیابان مطهری فیبر نوری‌اش از سوی یکی از پیمانکاران شهرداری نصب شده که گواه این است که قالیباف از ظرفیت‌های شهر و » ادامه مطلب