دنیای اقتصاد: عضو منتخب شورای شهر پنجم پایتخت دستور جلسه هفته جاری ۲۱ عضو شورای شهر جدید را توییت کرد. به گزارش “دنیای اقتصاد» پس از گذشت ۱۰ روز از برگزاری آخرین جلسه غیررسمی اعضای پارلمان پنجم پایتخت، علی اعطا یکی از منتخبان این شورا در توییتی از آغاز اولین مرحله حساس‌ترین ماموریت شورای شهر پنجم در هفته جاری خبر داد.

» ادامه مطلب