سمیه کشاورزی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

بخش مسکن یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد است و نقش این بخش در کمک به سایر بخش‌های اقتصادی غیرقابل انکاراست. طبق سرشماری نفوس و مسکن ۹۵، تعداد خانه‌های خالی کشور با رشد ۵/ ۵۵ درصدی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد در سال ۹۰، به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در سال ۹۵ رسیده است. علل و ریشه وجود واحدهای مسکونی را می‌توان از منظر عوامل درون‌بخشی و برون‌بخشی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

» ادامه مطلب