وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یک کاندیدای ریاست‌جمهوری گفت: این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد طوری که هر تولیدکننده انبوه مسکنی چنین سایتی راه‌اندازی کند، به‌عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

» ادامه مطلب