دنیای اقتصاد: پنج روز بعد از نقل مکان تعدادی از کسبه پلاسکو به یکی از مجتمع‌های تجاری مرکز شهر، امواج این کوچ اجباری نرخ اجاره و تملک واحدهای مجتمع مذکور را تحت‌الشعاع قرار داده است به نحوی که قیمت پیشنهادی سرقفلی و اجاره‌بهای واحدهای تجاری آن تا دو برابر افزایش یافته و مستاجران کنونی این مجتمع را نگران کرده است. به گزارش “دنیای اقتصاد»، روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه بود که خبر نقل مکان کلیه کسبه ساختمان فروریخته پلاسکو به یکی از مجتمع‌های تجاری مرکز شهر منتشر شد.

» ادامه مطلب