دنیای اقتصاد: بروز نوعی “واگرایی» آشکار در “بازار دوم معاملات مسکن»، پیش خریداران آپارتمان‌های مسکونی را با معضل “کمبود فایل» مواجه کرد.

» ادامه مطلب