عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در اولین جلسه کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان‌شهرها در دولت دوازدهم در جریان برگزاری انتخابات داخلی با حداکثر آرا به‌عنوان ریاست این کمیسیون به مدت ۴ سال انتخاب شد. به گزارش “ایسنا»، هدف از تشکیل کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان شهرها بررسی و هماهنگی مسائل و مشکلات کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها است. اعضای این کمیسیون را وزرای کشور، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و نیرو و همچنین استاندار تهران، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس » ادامه مطلب