حمیده امکچی/ مدیر گروه مطالعاتی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

شکل‏گیری شوراهای شهر نمادی از پذیرش حق مردم در هدایت امور زندگی وتمکین به حق تعیین سرنوشت مردم و فراهم کردن امکان پیگیری مطالبات خود در شهر و سکونتگاه‏هایشان و مقدمه‏ای برای گذر از انواع حاکمیت‏هایی است که تمامی اقشار و مردم جامعه را نمایندگی نمی‏کنند. اما این فرآیند در کشور ما از کی آغاز شد و اکنون در چه مقطعی از روند تکامل آن قرار داریم؟

» ادامه مطلب