دنیای اقتصاد: هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو، با انتشار گزارش ۲۳ صفحه‌ای درباره “دلایل فاجعه» و “سطح خطر نهفته در پایتخت ناشی از وجود ساختمان‌های مشابه»، به “معمای ریزش» پاسخ داد. هیات ویژه در گزارش خود به رئیس‌جمهور و عموم مردم، از ۷ پارامتر “محرک آتش» و “تسری آتش» در پلاسکو همچون “اجناس قابل اشتعال داخل ساختمان و نبود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق»، نام برده است که در کنار ۱۰ اشکال در فرماندهی مدیریت حادثه، باعث شد “حریق جزئی» ناشی از اتصال برق، به “حریق کلی» و “فروپاشی سازه» منجر شود.

» ادامه مطلب