دنیای اقتصاد: ۳۰ صاحب‌نظر بخش مسکن از سه طیف “سیاست‌گذار، پژوهشگر و فعال ملکی» با شرکت در نظرسنجی “دنیای‌اقتصاد»، به ۷ پرسش روز درباره چشم‌انداز بازار ملک، پاسخ دادند. نتایج نظرسنجی، ضمن آنکه از نوعی امیدواری ناظران بازار مسکن نسبت به اصلاح رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی حکایت دارد، نشان می‌دهد “انتخابات» و “نرخ سود بانکی»، دو مانع موقت و کهنه در مسیر رونق معاملات و ساخت‌و‌ساز محسوب می‌شود. بالاترین اشتراک نظر در پاسخ‌ها، متوجه پرسش درباره “آینده قیمت مسکن» است. این نظرسنجی، فوری‌ترین اقدام برای رشد بخش مسکن را معرفی کرده است.

» ادامه مطلب