دنیای اقتصاد: مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی نگاه درآمدی مدیریت شهری به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را مهم‌ترین آسیب به ضمانت اجرایی احکام این کمیسیون عنوان کرد و گفت: تغییر منابع درآمدی شهرداری یکی از راهکارهای مقابله با این آسیب است.

» ادامه مطلب