دنیای اقتصاد: سطح زیر‌استاندارد “ایمنی» در دو گروه از ساختمان‌های شهر تهران که به “پلاسکو»های پایتخت شهرت پیدا کرده‌اند، با استفاده از ۴ ابزار تشویقی و ایجابی، می‌تواند ارتقا یابد. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد مالکان “ساختمان‌های قدیمی پرخطر» در صورت اجرای طرح جهانی رتبه‌بندی کیفی ساختمان و بهره‌گیری از بیمه حوادث، تشویق به تجهیز بنا برای افزایش تاب‌آوری سازه در برابر حریق و زلزله خواهند شد. در “ساختمان‌های در حال ساخت» نیز با مشوق‌های “تخفیف در عوارض» و “امتیاز در تسهیلات ساخت» می‌توان ریسک‌های بروز حادثه را کنترل کرد.

» ادامه مطلب