دنیای اقتصاد: آخرین جلسه رسمی شورای چهارم روز گذشته در حالی برگزار شد که برخلاف انتظار، هیچ اطلاعاتی از مطالعه یک هزار صفحه‌ای که شهردار تهران با عنوان “سند تحول شهر تهران» در صحن ارائه کرد، منتشر نشد.

» ادامه مطلب