دنیای اقتصاد: فرآیند دست کم ۵ ماهه “سقوط» سهم نوسازها از کل معاملات ماهانه مسکن در تهران، ماه گذشته متوقف شد. سهم “نوساز»ها از معاملات مسکن بعد از اوج‌گیری در بهمن سال گذشته، تحت تاثیر “خطای تشخیص» سمت عرضه از بابت پذیرش افزایش قیمت بالا در سمت تقاضا، به‌صورت نامتوالی طی ۵ ماه‌ اخیر کاهش پیدا کرد. بالاترین سهم فروش نوسازها طی دو سال اخیر برای بهمن ۹۵ با اختصاص ۵۴ درصد از کل معاملات خرید آپارتمان به واحدهای زیر ۵ سال ساخت، به ثبت رسید اما روند سقوط این سهم، میزان فروش نوسازها را در تیر امسال به ۲/ » ادامه مطلب