دنیای اقتصاد: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری درباره پنج نقطه تاریک بازار مسکن که بخشی از انتقادها به دولت یازدهم را موجب شده، گزارش داد. مطالعات نشان می‌دهد “رکود دو طرفه» در مسکن – عرضه و تقاضا- و همچنین اقدامات پولی و مالی غیرموثر برای تحریک بخش مسکن در مسیر رونق، دو ابهام اصلی فعالان بازار ملک طی ۴ سال اخیر بوده است. این مرکز ضمن تشریح پشت صحنه چالش‌های کهنه بخش مسکن، برای برون‌رفت از وضع موجود، ۱۰ برنامه راهبردی معرفی کرده که مهم‌ترین آنها “ایجاد انعطاف‌ در تسهیلات و راه‌اندازی لیزینگ» است.

» ادامه مطلب