دنیای اقتصاد: فرآیند انتخاب شهردار پایتخت برای چندمین‌بار با دو تغییر مواجه شد. اگرچه روز گذشته قرار بود ۲۱ عضو شورای شهر پنجم در یک جلسه غیررسمی مرحله نخست فرآیند انتخاب شهردار تهران را کلید بزنند اما با تصمیم اکثریت اعضا این فرآیند از روز گذشته به دو هفته آتی موکول شد. از سوی دیگر همزمان با اتخاذ این تصمیم منتخبان پنجمین دوره شورای‌شهر تهران اعلام کردند گزینه‌های نهایی برای مرحله اول انتخاب شهردار از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش پیدا کرد.

» ادامه مطلب