فروش “نوساز»ها در تهران، به لحاظ “سهم» از کل معاملات ماهانه ملک و “حجم خرید» رکورد زد. سبقت شیب فروش زمستانی آپارتمان‌های حداکثر ۵ سال ساخت، از میزان رشد فروش آپارتمان در سایر گروه‌های سنی، باعث شده سهم “نوساز»ها از معاملات ملک به ۵۴ درصد افزایش یابد. این اتفاق،‌ تحت‌تاثیر “ثبات نسبی قیمت‌ در ماه‌های اخیر» از “افزایش وزن معاملات مصرفی» و “نبود انتظار در سمت عرضه، برای افزایش چشمگیر قیمت در سال آینده» حکایت دارد. مسکن ۹۶ در همایش ۱۸ اسفند “دنیای اقتصاد» رمزگشایی می‌شود.

» ادامه مطلب