دنیای اقتصاد: پس از انتخاب ۲۱ عضو شورای شهر تهران برای دور پنجم، اولین آزمونی که اعضای راه‏یافته به ساختمان بهشت باید در آن شرکت کنند و سرنوشت سبک و سیاق اداره شهر تهران را تا سال ۱۴۰۰ تعیین کنند “انتخاب شهردار» است. از این رو طی روزهای گذشته گمانه‏های بسیاری درباره کاندیداهای احتمالی در سمت شهردار تهران شنیده می‏شود. اما سوال اصلی اینجاست که اعضای لیست اصلاح‏طلبان که ۲۱ عضو شورای شهر پنجم را تشکیل می‏دهند قرار است از چه شیوه‏ای به انتخاب چهره مناسب برای تصدی‏گری کرسی شهردار پایتخت بپردازند.

» ادامه مطلب