دنیای اقتصاد: پس از سال‌ها مقاومت معنادار دولت در برابر تامین تجهیزات مترو پایتخت، همراستایی فکری مدیریت شهری جدید تهران با دولت موجب شد که فاز اول “تجهیز موثر شبکه مترو تهران به واگن» از سوی دولت کلید بخورد. به گزارش “دنیای اقتصاد»، اولین دستاورد پایان تقابل فکری دولت و شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری به نفع مترو پایتخت تمام شد. هیربد معصومی، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اعلام خبر برگزاری مناقصه مربوط به خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در وزارت کشور طی هفته گذشته، به “دنیای‌اقتصاد»‌ گفت: با توجه به مصوبه دولت تدبیر و » ادامه مطلب