علی چگینی

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن

مساله تامین مالی مسکن و کاستی یا ناکارآمدی ابزارهای تامین منابع (مالی) در این بخش از دیرباز به‌عنوان یک چالش جدی پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه قرار داشته است. علاوه بر کژکارکردی‌های نظام تامین مالی مسکن و نیز مشکلات مبتلا به این بخش که عمدتا منبعث از مسائل اقتصاد کلان بوده (مواردی همچون دوره‌های رشد حبابی قیمت و رکودهای عمیق که منجر به پدیده شکست بازار شده است)، گسترش ابزارهای جدید تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، ضرورت تشکیل یک نهاد توسعه‌ای تامین مالی در این بخش » ادامه مطلب