دنیای اقتصاد: با حکم وزیر راه و شهرسازی، چهار انتصاب در وزارت راه وشهرسازی انجام شد. عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی، محمدسعید ایزدی را به سمت معاون معماری و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی را به سمت معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، پیروز حناچی را به‌عنوان مشاور معماری و شهرسازی و محسن نریمان را به سمت قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور استان‌ها منصوب کرد. آخوندی در حکم انتصاب محمدسعیدایزدی در زمینه شهرسازی و معماری، بر استفاده از توان حداکثری برای تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و نهادهای توسعه و عمران و همچنین » ادامه مطلب