دنیای اقتصاد: دفاعیه مدیریت شهری تهران در پرونده پلاسکو، دیروز در جلسه فوق‌العاده شورای شهر قرائت شد؛ اما ۴ مجهول این گزارش، ضمن افزایش ابهامات، برخی پرسش‌های نمایندگان را بی‌پاسخ گذاشت. در این دفاعیه، برداشت مدیران پایتخت از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها – که مسولیت “رفع خطر» از اماکن خصوصی را متوجه شهرداری می‌داند – کاملا متفاوت از تحلیل کارشناسان شهری، مطرح شده است. تفاوت در نوع برخورد با “تخلفات ساختمانی» و “ساختمان‌های ناایمن در برابر حریق» و همچنین جای خالی “وظایف مدیریت شهری برای پیشگیری از حوادث» در محتوای دفاعیه، نقاط مبهم این گزارش است.

» ادامه مطلب