دنیای اقتصاد: نتایج چکاپ اولیه ساختمان‌های بلند مرتبه، ۴ پیام اضطراری به مدیریت شهری پایتخت مخابره کرد. کل برج‌های مسکونی و غیرمسکونی موجود در تهران، ۹۷۸ سازه است که عمدتا در شمال و غرب شهر قرار دارد و تقریبا همه آنها به لحاظ “ریسک آتش‌سوزی» و “احتمال موفقیت عملیات امداد و نجات»، فاقد حداقل یکی از شرایط استاندارد هستند. بیشترین خطر، متوجه برج‌های “غیرقابل نفوذ» و همچنین برج‌های “فاقد هویت شهری» است که به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۳ درصد کل بلندمرتبه‌ها را تشکیل می‌دهد. تجهیزات “تزیینی» اعلام و اطفای حریق، برج‌نشین‌ها را تهدید می‌کند.

» ادامه مطلب