دنیای اقتصاد: با استقرار محمدعلی نجفی بر کرسی شهرداری تهران، رایزنی‌های اولیه برای تعیین ترکیب جدید کابینه شهرداری تهران آغاز شده است.

» ادامه مطلب