دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران از تغییرکاربرد سوله‌های مدیریت بحران پایتخت و واگذاری تعدادی از آنها به استودیوی پخش چند برنامه تلویزیونی خبر داد.

» ادامه مطلب