دنیای اقتصاد: متوسط نرخ تخفیف در معاملات مسکن ۹ منطقه شهر تهران – که بیش از ۶۰ درصد خریدهای ملکی در آنجا انجام می‌شود – از حدود ۱۰ درصد سال گذشته به نزدیک ۵ درصد رسیده است. اگرچه در منطقه یک، تحت‌تاثیر مازاد عرضه واحدهای لوکس، همچنان شکاف دو رقمی -۳/ ۱۲ درصدی- بین “قیمت پیشنهادی» و “قیمت قطعی» وجود دارد، اما در مناطق مصرفی و پرفروش، شرایط دریافت تخفیف برای متقاضیان سخت‌ شده است. چالش کاهش نرخ تخفیف در فایل‌های کم‌متراژ، در صورت تجهیز بازار به یک ابزار مالی دو منظوره، رفع می‌شود.

» ادامه مطلب